Poglavlja

Antička filozofija

Comments Off on Antička filozofija 02 July 2013

Kako stvari stoje, filozofija je izum Starih Grka. Oni su prvi proizveli tu specifičnu vrstu govora koja se odlikuje argumentacijom, opštošću i originalnošću. Učenja antičke filozofije su i danas inspirativna jer se u njima postavljaju pitanja koja se kasnije provlače kroz čitavu istoriju filozofije do današnjih dana. Grci najpre stvaraju nauku o prirodi. Različita učenja o prirodi i njenim počelima se množe i njihove razlike traže argumente u korist jedne ili druge strane. Ova situacija u kojoj smo stavljeni pred izbor dovodi nas na izvor filozofskih pitanja i odgovora. Grčki svet je rano postao dovoljno bogat da se u njemu rode prve filozofije.

Priča o antičkoj filozofiji podeljena je na sledeća poglavlja:

1.1. Miletska škola

(Tales, Anaksimandar, Anaksimen) …………. Citati i komentar

1.2. Heraklit ……………………………………… Citati i komentar

1.3. Pitagora i pitagorejci ……………………… Citati i komentar

1.4. Ksenofan i Elejska škola

(Parmenid i Zenon) ……………………………. Citati i komentar

1.5. Paradigma mnoštva čestica

– Empedokle, Anaksagora i Demokrit …….. Citati i komentar

1.6. Sofisti ……………………………………….. Citati i komentar

1.7. Sokrat ……………………………………….. Citati i komentar

1.8. Platon – teorija Ideja ……………………… Citati i komentar

1.9. Platon – teorija države ……………………. Citati i komentar

1.10. Aristotel – logika ………………………….. Citati i komentar

1.11. Aristotel – metafizika ……………………. Citati i komentar

1.12. Aristotel – etika ……………………………. Citati i komentar

1.13. Stoička i epikurejska škola …………….. Citati i komentar

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: