Osnovni oblici mišljenja, Savremena f. - hrestomatija

Ludvig Vitgenštajn: Predavanje o etici

Comments Off on Ludvig Vitgenštajn: Predavanje o etici 08 February 2015

Moj predmet je, kao što znate, etika, a polazište će mi biti objašnjenje ovog filozofskog pojma koju je dao profesor Mur u svojoj knjizi Principi etike. On kaže: “Etika je opšte istraživanje pitanja Šta je dobro?”. Za ovu priliku ću termin “etika” koristiti u nešto širem značenju, u tom smislu da će on obuhvatati čak […]

Continue Reading

Savremena f. - hrestomatija

Karl Marks – citati

1 Comment 29 June 2013

Marksov odnos prema Hegelovoj dijalektici Po svojoj osnovi, moja dijalektička metoda ne samo da se razlikuje od Hegelove nego joj je direktno suprotna. Za Hegela je proces mišljenja, koji on pod imenom ideje pretvara čak u samostalan subjekt, demijurg stvarnosti koja sačinjava samo njegovu spoljašnju pojavu. Kod mene je idejni svet, naprotiv, samo materijalni svet […]

Continue Reading

Savremena f. - hrestomatija

Fridrih Niče – citati

Comments Off on Fridrih Niče – citati 28 June 2013

Savest vremena Problem morala Upravo zato što su filozofi morala samo grubo, u proizvoljnim izvodima i grubim skraćenjima poznavali moralne činjenice, recimo kao moral svoje okoline, svoga staleža, svoje crkve, duha svoga vremena, svoje klime i kraja – upravo zato što su bili slabo obavešteni i čak nedovoljno radoznali u pogledu na različite narode, vremena […]

Continue Reading

Savremena f. - hrestomatija

Egzistencijalizam – citati

Comments Off on Egzistencijalizam – citati 27 June 2013

Seren Kjerkegor Protivnik Sistema Sastavljač ovog spisa nije nikakav filozof, on nije razumeo Sistem, on ne zna da li Sistem postoji, da li je završen; njemu je, za njegovu slabašnu glavu, već dovoljno muka i pri samoj pomisli na to kako svako u našem vremenu mora imati neizmernu glavu, budući da svako već ima neku […]

Continue Reading

Savremena f. - hrestomatija

Pozitivizam – citati

Comments Off on Pozitivizam – citati 26 June 2013

Kont: Stadijumi u razvoju mišljenja Da bi se onako kako treba objasnila prava priroda i bitni karakter pozitivne filozofije, neophodno je baciti pogled na progresivni hod ljudskog duha, posmatran u celini: jer se bilo koje shvatanje može upoznati jedino kroz njegovu istoriju. Izučavajući tako celokupni razvitak ljudske inteligencije u njenim različitim oblastima aktivnosti, od njenog […]

Continue Reading

Savremena f. - hrestomatija

Fenomenologija – citati

Comments Off on Fenomenologija – citati 25 June 2013

Nova metoda filozofije U prirodnoj sferi istraživanja, neka nauka može bez daljnjeg da dalje gradi na nekoj drugoj nauci i može jedna nauka da služi drugoj kao metodski uzor, mada i to samo u određenim i ograničenim razmerama utvrđenim prirodom područja istrživanja koje se trenutno obrađuje. Ali filozofija je u jednoj potpuno novoj dimenziji. Njoj […]

Continue Reading

Savremena f. - hrestomatija

Ostali pravci savremene filozofije – citati

1 Comment 24 June 2013

Pragmatizam: misao mora da ima praktične posledice Od svih ovih sofi zama potpuno ćemo se sačuvati sve dok shvatamo da je stvaranje navika za akciju celokupna funkcija mišljenja i da je sve što je u vezi sa jednom misli, ali što je nevažno za njenu svrhu, samo dodatak, ali ne i deo misli. Ako postoji […]

Continue Reading

© 2022 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes