Dokazi i dokazivanje, Logika

Deduktivni i induktivni dokaz

1 Comment 12 March 2015

Dokazivanje se može definisati kao proces navođenja argumenata za neku tvrdnju. Kada nešto dokazujemo, navodimo jedan skup iskaza kao opravdanje za prihvatanje tvrdnje čiji nas dokaz interesuje. Da bismo taj odnos objasnili, poći ćemo od najjednostavnijih primera. Dokaz da smo bili u nekom gradu mogu biti naše fotografije iz tog grada, naš kredibilitet kada tvrdimo […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Dokazivanje u aksiomatskom sistemu (primer Euklidove geometrije)

Comments Off on Dokazivanje u aksiomatskom sistemu (primer Euklidove geometrije) 12 March 2015

Logika i matematika su egzaktne nauke specifične po tome što se u njima sve opšte tvrdnje u principu mogu deduktivno dokazati iz skupa početnih stavova, koji se nazivaju aksiome, i usvojenih logičkih pravila. Zbog ove osobine logike i matematike, one se mogu urediti kao aksiomatski sistemi. Aksiomatski sistem je sistem naučnih tvrdnji i dokaza za […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Direktni deduktivni dokaz

Comments Off on Direktni deduktivni dokaz 12 March 2015

Kada nešto deduktivno dokazujemo, imamo dve mogućnosti: direktni deduktivni dokaz i indirektni deduktivni dokaz. Odnosno: 1) tezu možemo dokazivati direktno pokazujući da ona logički sledi iz aksioma sistema ili 2) možemo pokazati da antiteza (negacija teze) u sebi sadrži protivrečnost i da zbog toga nije tačna, što tezu čini tačnom, pa je ona dokazana indirektno. […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Indirektni deduktivni dokaz

Comments Off on Indirektni deduktivni dokaz 12 March 2015

U indirektnom deduktivnom dokazu tezu, odnosno, teoremu, dokazujemo tako što dokazujemo da negacija teze nije istinita. Ovaj isti postupak primenjivali smo kada smo metodom svođenja na protivrečnost dokazivali da je neka formula tautologija. Sada taj postupak možemo primeniti na bilo koju tezu. Da je negacija teze netačna dokazujemo tako što pokažemo da iz nje logički […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Matematička indukcija

Comments Off on Matematička indukcija 12 March 2015

Matematička indukcija je oblik deduktivnog zaključivanja (ime “indukcija” je dobila zato što samo liči na indukciju) koji se sastoji od dva koraka: najpre neku teoremu dokažemo za n=1, gde je n promenljiva koja može da uzme vrednost svih prirodnih brojeva (od 1 do ∞), i onda dokažemo da ako teorema važi za neku vrednost n, […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Induktivni dokaz

Comments Off on Induktivni dokaz 12 March 2015

Već smo u početnoj lekciji ovog odeljka rekli da, osim deduktivnog dokaza, postoji i induktivno dokazivanje i induktivni dokaz. Rekli smo i da je samo prvi, deduktivni dokaz, dokaz u striktno logičkom smislu, odnosno, samo u deduktivnom dokazu važi da ako su argumenti istiniti, teza ili teorema mora biti istinita, što znači da je striktno […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes