Tag archive for "aristotel"

Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Objektivno

1 Comment 16 November 2013

Objašnjenje pojma” objektivno” u okviru kursa Osnovni oblici mišljenja na kif.filozofijainfo.com.

Continue Reading

Antička filozofija, Kurs f.

Aristotel ili dobro kao svrha

Comments Off on Aristotel ili dobro kao svrha 19 October 2013

Objašnjenje Aristotelove filozofije preko njegovog stava da “sve stvari teže nekom dobru”. Ovaj stav ostavio je ogromne posledice u zapadnoj slici sveta.

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Uvod u filozofiju – citati

Comments Off on Uvod u filozofiju – citati 02 July 2013

Filozofija kao istraživanje ljudske prirode Oni [filozofi] posmatraju ljudsku prirodu kao predmet filozofskog razmišljanja i ispituju je pažljivo kako bi našli one principe koji upravljaju našim razumom, pobuđuju naša osećanja i navode nas da hvalimo ili da kudimo neki određeni predmet, delovanje i ponašanje. Dejvid Hjum, Istraživanje o ljudskom razumu, str. 58. Sagledavanje stvarnosti kao […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Sokrat – citati

Comments Off on Sokrat – citati 02 July 2013

Napuštanje stare nauke o kosmosu Pa ipak je Sokrat svagda bio u javnosti: jer bi i ujutru posećivao šetališta i vežbališta, i kad je trg bio pun ljudi, mogao se onde videti, ai ostali deo dana uvek je provodio onde gde se nadao da će imati najveće društvo. I tada je najviše govorio, a ko […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Filozofske discipline – citati

1 Comment 02 July 2013

Kantova podela filozofije Stara grčka filozofija delila se na tri nauke: fiziku, etiku i logiku. Ta podela potpuno odgovara prirodi stvari, pa kod nje nema ništa da se ispravlja, osim možda da se doda njen princip, kako bismo se na taj način uverili, delom, u njenu potpunost, delom da bismo pravilno odredili nužne pododeljke. Celokupno […]

Continue Reading

Srednjovekovna f. - hrestomatija

Izvori srednjovekovne filozofije – citati

Comments Off on Izvori srednjovekovne filozofije – citati 26 May 2013

Plotin: Jedno i način njegovog saznanja putem ekstaze Kako je, naime, priroda Jednoga tvorac svih stvari, ona nije nijedna od njih. Nije dakle ni nešto, ni kvalitet, ni kvantitet, ni um, ni duša. … Ko tačno govori, ne sme ga nazivati ni ovo ni ono, nego time mi, koji izvana obilazimo oko Jednoga, želimo izjaviti […]

Continue Reading

Srednjovekovna filozofija

Izvori srednjovekovne filozofije

Comments Off on Izvori srednjovekovne filozofije 26 May 2013

Srednjovekovna filozofija razvila se pod uticajem hrišćanske religije, sa jedne strane, i antičke filozofije, sa druge. Filozofi srednjeg veka mahom su bili i visoki sveštenici crkve. Zovemo ih filozofima zato što su se bavili filozofijom, a ne zato što bi oni sami sebe najpre tako nazvali. Njihova glavna briga bilo je razjašnjavanje i izlaganje hrišćanskog […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Aristotel, Logika – citati

Comments Off on Aristotel, Logika – citati 26 May 2013

O težnji ka znanju Svi ljudi po prirodi teže da dođu do znanja; dokaz za to je radost izazvana doživljenim saznanjima: naime, i pored njihove korisne strane ona nam se sviđaju sama po sebi, i to vizuelna saznanja više od drugih. Jer mi vid cenimo iznad svega, tako da kažem, ne samo zato da bi […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Pitagora – citati

Comments Off on Pitagora – citati 13 May 2013

Brojevi kao počela A među njima i pre njih [Leukipa i Demokrita] posvetili su se matematici i prvi je unapredili takozvani pitagorejci; pa kako su u njoj bili vaspitani, pomislili su da su njezina počela počela svih bića. No budući da su u matematici brojevi po prirodi prvi, – činilo im se pak da u […]

Continue Reading

Antička filozofija

Aristotel – Logika

Comments Off on Aristotel – Logika 04 May 2013

Aristotel (384-322. g.p.n.e.) se rodio u Stagiri, gradiću nadomak Soluna, ali je slavu stekao u Atini. Za razliku od Platona, njegova glavna dela nisu dijalozi, već rasprave u kojima je navodio mišljenja prethodnih filozofa, kritikovao ih, postavljao filozofska pitanja i odgovorao na njih, nudeći svoja rešenja. Dok je Platon bio živ, Aristotel je bio član […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes