Uvod u filozofiju - hrestomatija

Karl Jaspers: Izvori filozofije

Comments Off on Karl Jaspers: Izvori filozofije 05 September 2018

Istorija filozofije kao metodičnog mišljenja započela je pre dve i po hiljade godina, a njena istorija kao mitskog mišljenja mnogo ranije. Ali početak je nešto drugo nego izvor. Početak je istorijski, i on potomcima donosi rastuće mnoštvo pretpostavki koje su nastale misaonim radom. Izvor je, međutim, ono svagdašnje vrelo iz koga dolazi podstrek za filozofiranje. […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Uvod u filozofiju – citati

Comments Off on Uvod u filozofiju – citati 02 July 2013

Filozofija kao istraživanje ljudske prirode Oni [filozofi] posmatraju ljudsku prirodu kao predmet filozofskog razmišljanja i ispituju je pažljivo kako bi našli one principe koji upravljaju našim razumom, pobuđuju naša osećanja i navode nas da hvalimo ili da kudimo neki određeni predmet, delovanje i ponašanje. Dejvid Hjum, Istraživanje o ljudskom razumu, str. 58. Sagledavanje stvarnosti kao […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Poreklo i istorijska podela filozofije – citati

Comments Off on Poreklo i istorijska podela filozofije – citati 02 July 2013

Hesiodova teogonija (postanak bogova) Dakle, Haos bi na samom početku, a zatim Zemlja širokih prsi – dom večit i siguran svima [Bogovima što žive na vrhu Olimpa snežnog, Takođe mračni Tartar na dnu širokostazne zemlje,] A i najlepši bog međ besmrtnim bozima – Eros, Od kog nam udovi klonu, jer bozima svima i ljud`ma On […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Filozofske discipline – citati

1 Comment 02 July 2013

Kantova podela filozofije Stara grčka filozofija delila se na tri nauke: fiziku, etiku i logiku. Ta podela potpuno odgovara prirodi stvari, pa kod nje nema ništa da se ispravlja, osim možda da se doda njen princip, kako bismo se na taj način uverili, delom, u njenu potpunost, delom da bismo pravilno odredili nužne pododeljke. Celokupno […]

Continue Reading

© 2022 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes