Tag archive for "empedokle"

Antička f. - hrestomatija

Empedokle, Anaksagora i Demokrit – citati

Comments Off on Empedokle, Anaksagora i Demokrit – citati 13 May 2013

Empedoklo Četiri elementa, Ljubav i Mržnja Empedoklo uzima četiri elementa dodavši onima o kojima se prije govorilo [naime, vodi, zraku i vatri] zemlju kao četvrto: kaže naime da su trajna i da ne postaju već se u većoj ili manjoj količini miješaju u jedno i rastavljaju iz jednoga. Aristotel, Metafizika (navedeno prema Herman Dils, Pretsokratovci […]

Continue Reading

Antička filozofija

Model mnoštva čestica – Empedokle, Anaksagora i Demokrit

Comments Off on Model mnoštva čestica – Empedokle, Anaksagora i Demokrit 09 May 2013

Posle Parmenidove tvrdnje da je biće jedno i homogeno, niz filozofa V veka tvrdi da se sve sastoji od mnoštva čestica. Empedokle (Agrigent, Sicilija, oko 483-423 g. p.n.e.) tvrdi da se sve sastoji iz četiri elementa (vatre, vazduha, vode i zemlje), a da se oni u prirodi nalaze u obliku malih neuništivih čestica. Na te […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes