Tag archive for "hegel"

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Uvod u filozofiju – citati

Comments Off on Uvod u filozofiju – citati 02 July 2013

Filozofija kao istraživanje ljudske prirode Oni [filozofi] posmatraju ljudsku prirodu kao predmet filozofskog razmišljanja i ispituju je pažljivo kako bi našli one principe koji upravljaju našim razumom, pobuđuju naša osećanja i navode nas da hvalimo ili da kudimo neki određeni predmet, delovanje i ponašanje. Dejvid Hjum, Istraživanje o ljudskom razumu, str. 58. Sagledavanje stvarnosti kao […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Poreklo i istorijska podela filozofije – citati

Comments Off on Poreklo i istorijska podela filozofije – citati 02 July 2013

Hesiodova teogonija (postanak bogova) Dakle, Haos bi na samom početku, a zatim Zemlja širokih prsi – dom večit i siguran svima [Bogovima što žive na vrhu Olimpa snežnog, Takođe mračni Tartar na dnu širokostazne zemlje,] A i najlepši bog međ besmrtnim bozima – Eros, Od kog nam udovi klonu, jer bozima svima i ljud`ma On […]

Continue Reading

Savremena filozofija

Karl Marks

Comments Off on Karl Marks 29 May 2013

U prikazivanju filozofije Karla Marksa (Nemačka, 1818-1883) poći ćemo od karakteristike koja će pratiti uglavnom sve savremene filozofije, a to je otvoreno odustajanje od tumačenja stvarnosti koje uključuje nadzemaljske i metafizičke entitete (kao što su Duh, Bog ili Ideje). Kada objašnjava istoriju, Marks se poziva na činjenice istorije ili ekonomije, a ne na razvoj Duha […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Hegel – citati

Comments Off on Hegel – citati 17 May 2013

Um vlada svetom Šta je umno, to je zbiljsko; a šta je zbiljsko, to je umno. Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 17. Suština duha je sloboda Priroda duha dade se spoznati pomoću njegove potpune opreke. Kao što je supstancija materije težina, tako je, moramo reći, supstancija, suština duha sloboda. Svakome je neposredno verovatno da […]

Continue Reading

Moderna filozofija

G. W. F. Hegel

Comments Off on G. W. F. Hegel 17 May 2013

Hegel (1770-1831, Nemačka) je, pored Kanta, najznačajniji mislilac Nemačkog klasičnog idealizma. Napisao je obimno delo. Među njegovim knjigama ističu se Fenomenologija duha i Istorija filozofije. Kao i Aristotel, Hegel je dao svoju filozofsku istoriju prethodnih vekova civilizacije, dajući svakom filozofu prošlosti mesto u razvoju duha. Ovaj razvoj duha je tema koja Hegela razlikuje od Kanta. […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes