Tag archive for "ksenofan"

Antička f. - hrestomatija

Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon) – citati

Comments Off on Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon) – citati 13 May 2013

Ksenofan Protiv Homera  Svaki čin koji je ljudima na sram i na osudu kao krasti, preljubnik biti, jedan drugoga varati i Homer i Hesiod bogovima su dodelili. … A smrtnici misle da se bogovi rađaju kao i oni i da imaju haljine, govor i izgled njihov. … Nego, da volovi i konji i lavovi imaju […]

Continue Reading

Antička filozofija

Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon)

1 Comment 10 May 2013

Kao i Pitagora, Ksenofan je rođen u Joniji (polis Kolofon, oko 570-475 g.p.n.e), ali je život proveo lutajući kao rapsod (pevač prigodnih himni) Južnom Italijom. Proslavio se prvom potpunijom filozofskom teorijom o tome kakav bi Bog morao biti. Ksenofan je primetio da ljudi, kada zamišljaju bogove, stvaraju slike koje po pravilu liče na njih same. […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes