Tag archive for "galilej"

Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Objektivno

1 Comment 16 November 2013

Objašnjenje pojma” objektivno” u okviru kursa Osnovni oblici mišljenja na kif.filozofijainfo.com.

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Renesansna filozofija, F. Bekon – citati

Comments Off on Renesansna filozofija, F. Bekon – citati 26 May 2013

Nove mogućnosti čoveka Shvatio sam zbog čega je čovek najsrećnije od svih stvorenja i samim tim vredan sveg divljenja… (Bog je) uzeo čoveka kao stvorenje neodređene prirode i, odredivši mu mesto u središtu sveta, ovako mu se obratio: Priroda svih ostalih stvari je ograničena i prinudna u okviru granica zakona koje smo MI propisali. Ti […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Imanuel Kant – citati

Comments Off on Imanuel Kant – citati 19 May 2013

Revolucija u mišljenju Dosada se pretpostavljalo da se sve naše saznanje mora upravljati prema predmetima; ali pod ovom pretpostavkom propadali su svi pokušaji koji su činjeni da se o predmetima isposluje nešto a priori pomoću pojmova, čime bi se naše saznanje proširilo. Zbog toga neka se jednom proba da li u problemima metafizike nećemo bolje […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes