Kurs f., Uvod u filozofiju

I filozofija je nauka

1 Comment 19 October 2013

U prezentaciji se objašnjavaju predmet i metoda filozofije i u čemu je filozofija slična nauci, a u čemu se razlikuje od nje.  

Continue Reading

Uvod u filozofiju

Pojam filozofije

Comments Off on Pojam filozofije 13 May 2013

Knjige o istoriji filozofije često počinju pitanjem: Šta je filozofija? Već u tom pitanju kao da se podrazumeva da se radi o nečemu čega dosad nije bilo u iskustvu čitaoca i da će on sada prvi put doći do neke predstave o tome. Ovakav početak se izgleda i ne može sasvim izbeći. Ipak, filozofija bi […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju

Poreklo i istorijska podela filozofije

Comments Off on Poreklo i istorijska podela filozofije 13 May 2013

Pre pojave filozofije, ljudi su takođe verovali u neke priče u koje su smestili svoja verovanja i znanja. Te priče su bili mitovi. Mit je narodna priča koja se bavi poreklom poznatog sveta, bogovima i davnom prošlošću naroda. Karakteristike mitova su: prenošenje sa “kolena na koleno”, u suštini, u istom obliku, anonimnost autora i dominacija […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju

Filozofske discipline

Comments Off on Filozofske discipline 13 May 2013

Mnogi filozofski tekstovi grupišu se oko istih tema i pitanja. Tako nastaju filozofske discipline. One nam sada daju horizontalnu podelu filozofije, pored hronološke ili vertikalne o kojoj smo govorili. Evo osnovnih filozofskih disciplina: 1. Ontologija – nauka o biću, o onome što postoji. U staro vreme ontologija se zvala i metafizika- razmišljanje o onome što […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes