Moderna f. - hrestomatija

Renesansna filozofija, F. Bekon – citati

Comments Off on Renesansna filozofija, F. Bekon – citati 26 May 2013

Nove mogućnosti čoveka Shvatio sam zbog čega je čovek najsrećnije od svih stvorenja i samim tim vredan sveg divljenja… (Bog je) uzeo čoveka kao stvorenje neodređene prirode i, odredivši mu mesto u središtu sveta, ovako mu se obratio: Priroda svih ostalih stvari je ograničena i prinudna u okviru granica zakona koje smo MI propisali. Ti […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Rene Dekart – citati

Comments Off on Rene Dekart – citati 25 May 2013

Praktična filozofija Ali, čim sam stekao izvesne opšte pojmove iz fizike i čim sam, probajući na raznim posebnim teškoćama zapazio dokle nas oni mogu odvesti i koliko se razlikuju od principa kojima se dosad služilo, te sam smatrao da ih ne mogu više držati u tajnosti a da se grdno ne ogrešim o zakon koji […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Spinoza – citati

Comments Off on Spinoza – citati 24 May 2013

 Početak Spinozine “Etike”: Bog ili priroda O Bogu  DEFINICIJE  I. Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. II. Konačnom u svojoj vrsti naziva se ona stvar koja može biti ograničena drugom stvari iste prirode. Na primer, jedno telo […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Lajbnic – citati

Comments Off on Lajbnic – citati 23 May 2013

Urođene ideje Radi se o tome da se utvrdi da li je duša sama po sebi poput table, na kojoj još ništa nije ispisano (tabula rasa), što smatra Aristotel i pisac Ogleda [Džon Lok, Ogled o ljudskom razumu] i da li ono što bi na njoj bilo napisano potiče jedinstveno od čula i iz iskustva, […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Džon Lok – citati

Comments Off on Džon Lok – citati 22 May 2013

Program teorije saznanja Pošto je, dakle, moja namera da istražim poreklo, izvesnost i opseg ljudskog znanja, kao i osnove i stepene verovanja, mnenja i saglašavanja, ja zasad neću ulaziti u fizičko razmatranje duha, niti ću se truditi da ispitam u čemu je njegova suština, niti kakvim kretanjima duha ili promenama tela mi dobivamo osete u […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Dejvid Hjum – citati

Comments Off on Dejvid Hjum – citati 21 May 2013

Poreklo ideja Ukratko, sav materijal mišljenja potiče od spoljnjih ili od unutrašnjih opažaja. Samo njihovo mešanje i sastavljanje pripada duhu ili volji. Ili, da se izrazim filozofskim jezikom, sve naše ideje, ili slabiji opažaji jesu kopije naših utisaka ili življih opažaja.Dejvid Hjum, Istraživanje o ljudskom razumu, str. 70. Razlika matematike i prirodnih nauka Svi predmeti […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Prosvetiteljstvo – citati

Comments Off on Prosvetiteljstvo – citati 20 May 2013

Kantova definicija Prosvetiteljstva Prosvetiteljstvo predstavlja izlazak čoveka iz njegove samoskrivljene nezrelosti. Nezrelost je nemoć da se služimo vlastitim razumom bez vođstva nekog drugog. Nezrelost je samoskrivljena ako se njen uzrok ne nalazi u nedostatku razuma, vec u nedostatku odlučnosti i hrabrosti da se njime služimo bez vođstva. Imaj hrabrosti da se sluziš vlastitim razumom! To […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Imanuel Kant – citati

Comments Off on Imanuel Kant – citati 19 May 2013

Revolucija u mišljenju Dosada se pretpostavljalo da se sve naše saznanje mora upravljati prema predmetima; ali pod ovom pretpostavkom propadali su svi pokušaji koji su činjeni da se o predmetima isposluje nešto a priori pomoću pojmova, čime bi se naše saznanje proširilo. Zbog toga neka se jednom proba da li u problemima metafizike nećemo bolje […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Kantova etika – citati

1 Comment 18 May 2013

Dobra volja Nemoguće je zamisliti igde išta na svetu, pa čak ni izvan njega, što bi se bez ograničenja moglo smatrati dobrim, osim jedino dobre volje. Razum, duhovitost, moć suđenja, i kako se već inače mogu nazvati talenti duha, ili smelost, odlučnost, istrajnost u sprovođenju odluka, kao osobine temperamenta, bez sumnje su u izvesnom pogledu […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Hegel – citati

Comments Off on Hegel – citati 17 May 2013

Um vlada svetom Šta je umno, to je zbiljsko; a šta je zbiljsko, to je umno. Hegel, Osnovne crte filozofije prava, str. 17. Suština duha je sloboda Priroda duha dade se spoznati pomoću njegove potpune opreke. Kao što je supstancija materije težina, tako je, moramo reći, supstancija, suština duha sloboda. Svakome je neposredno verovatno da […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes