Tag archive for "filozofske discipline"

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Filozofske discipline – citati

1 Comment 02 July 2013

Kantova podela filozofije Stara grčka filozofija delila se na tri nauke: fiziku, etiku i logiku. Ta podela potpuno odgovara prirodi stvari, pa kod nje nema ništa da se ispravlja, osim možda da se doda njen princip, kako bismo se na taj način uverili, delom, u njenu potpunost, delom da bismo pravilno odredili nužne pododeljke. Celokupno […]

Continue Reading

Filozofske discipline

Etičke teorije

Comments Off on Etičke teorije 30 June 2013

Etika je kroz istoriju filozofije prošla kroz više faza. Grci su se etikom bavili kao generalnom teorijom vrline. Već tada su se etičke teorije našle pred izazovom koji su postavili sofisti, koji su primetili da se etički stavovi razlikuju od čoveka do čoveka i od naroda do naroda. Njihovo rešenje bilo je da se, kada […]

Continue Reading

F. discipline - hrestomatija

Etičke teorije – citati

Comments Off on Etičke teorije – citati 29 June 2013

Utilitarizam – Princip najveće sreće Po principu najveće sreće, kako je gore objašnjen, krajnji cilj u odnosu na koga i radi koga su sve druge stvari poželjne (bilo da imamo u vidu naše vlastito dobro ili dobro drugih ljudi), jeste jedan život što je moguće više slobodan od bola i što je moguće više bogat […]

Continue Reading

Poglavlja

Filozofske discipline

Comments Off on Filozofske discipline 30 May 2013

Ako se na pravi način priđe filozofiji onda to neće biti preko prihvatanja stavova nekog filozofa ili filozofskog pravca, već preko pitanja koja se postavljaju u svakoj filozofiji sa željom da se odgovori na njih na način koji nas zadovoljava. To ne znači da smo dosad gubili vreme jer je lakše dati svoj odgovor na […]

Continue Reading

© 2022 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes