Tag archive for "sofisti"

Antička f. - hrestomatija

Sofisti – citati

Comments Off on Sofisti – citati 13 May 2013

Učitelji  retorike Kod Gorgije najviše se, Sokrate, divim tome da nikad od njega ne bi mogao čuti da obećaje to (naime da je učitelj vrline), nego ismijava i druge kad čuje kako to obećavaju; nego smatra da (ljude) treba činiti vještima govoriti. Platon, Menon, (navedeno prema: Herman Dils, Pretsokratovci II, str. 259) Relativizam Protagora je […]

Continue Reading

Antička filozofija

Sofisti

Comments Off on Sofisti 08 May 2013

U toku V. veka pre nove ere u grčkim demokratijama, kakva je bila Atina, pojavila se potreba za znanjima vezanim za učestvovanje u političkom životu. Svaki atinjanin je sam morao da se brani na sudu ili da optužuje nekoga ko mu je naneo nepravdu. U skupštini su postojale političke stranke koje su se rečima i […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes