Osnovni oblici mišljenja

Od nauke do estetike i nazad

Comments Off on Od nauke do estetike i nazad 26 November 2016

Odnos prema istini, objektivnosti, subjektivnosti, u velikoj meri utiče na naš život iako toga nismo uvek svesni zbog apstraktnog karaktera ovih odnosa. Ipak, praktično ne postoji osoba koja se posredno, kroz razne rečenice, ne odredi po ovim pitanjima. Kada je tema istine u pitanju, moglo bi se reći da kod nas preovlađuje stav koji sve […]

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja, Srednjovekovna filozofija

Anselmov ontološki dokaz za postojanje Boga

1 Comment 17 September 2016

Zaista, ono iznad čega se ništa veće ne može misliti ne može biti samo u misli. Jer, ako bi bilo samo u misli, moglo bi se misliti da je i u stvarnosti, to jest da bi bilo veće. Ako dakle ono o čemu se ne može misliti ništa veće jest samo u misli, onda to […]

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja

O logičkoj relaciji implikacije

Comments Off on O logičkoj relaciji implikacije 26 February 2016

piše: Vladimir Milutinović Ovde bih želeo da razjasnimo pitanje šta u stvari znači kada u logici kažemo tvrdnju oblika “Ako…onda…”, na primer, Ako pada kiša, ulice su mokre. Obično se uzima, da ta tvrdnja u logici znači isto što i u običnom jeziku (životu), odnosno, da tvrdimo uzročnu vezu između padanja kiše i mokrih ulica, […]

Continue Reading

6 minuta f., Osnovni oblici mišljenja, Video

6 minuta filozofije: Kako nastaje objektivnost?

Comments Off on 6 minuta filozofije: Kako nastaje objektivnost? 04 January 2016

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja, Savremena f. - hrestomatija

Ludvig Vitgenštajn: Predavanje o etici

Comments Off on Ludvig Vitgenštajn: Predavanje o etici 08 February 2015

Moj predmet je, kao što znate, etika, a polazište će mi biti objašnjenje ovog filozofskog pojma koju je dao profesor Mur u svojoj knjizi Principi etike. On kaže: “Etika je opšte istraživanje pitanja Šta je dobro?”. Za ovu priliku ću termin “etika” koristiti u nešto širem značenju, u tom smislu da će on obuhvatati čak […]

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Objektivno

1 Comment 16 November 2013

Objašnjenje pojma” objektivno” u okviru kursa Osnovni oblici mišljenja na kif.filozofijainfo.com.

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Subjektivno

Comments Off on Osnovni oblici mišljenja: Subjektivno 11 November 2013

Objašnjenje pojma “subjektivno”. Naravno, subjektivno je u opoziciji sa objektivnim ali ne nužno kao protivrečan pojam.

Continue Reading

Kurs f., Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Moderno

2 Comments 03 November 2013

Deo kursa “Osnovni oblici mišljenja”. U prezentaciji se objašnjava razlika između starovekovnog i srednjovekovnog, s jedne strane, i modernog načina mišljenja o onom što je dobro, sa druge strane.

Continue Reading

Filozofske discipline, Kurs f., Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Univerzalno

Comments Off on Osnovni oblici mišljenja: Univerzalno 20 October 2013

Deo kursa “Osnovni oblici mišljenja”. U prezentaciji je objašnjen filozofski pojam univerzalnog koji se koristi u etici i metodologiji i njegova razlika u odnosu na logičko univerzalno.

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes