Tag archive for "etika"

Filozofija danas

Komentar Vitgenštajnovog “Predavanja o etici”

Comments Off on Komentar Vitgenštajnovog “Predavanja o etici” 11 February 2015

piše: Vladimir Milutinović U “Predavanju o etici” dobro se ogledaju sve odlike Vitgenštajnovog stila: kratkoća, argumentativnost, sklonost impresioniranju slušalaca ili čitalaca neočekivanim rešenjima koja se prima facie čine prejako formulisana, ali bi po njegovom mišljenju trebalo da budu tačna, sklonost ka refleksivnim argumentima koji zahtevaju koncentrisanost i čija snaga nije na prvi pogled jasna. Ovaj […]

Continue Reading

Filozofske discipline, Kurs f., Osnovni oblici mišljenja

Osnovni oblici mišljenja: Univerzalno

Comments Off on Osnovni oblici mišljenja: Univerzalno 20 October 2013

Deo kursa “Osnovni oblici mišljenja”. U prezentaciji je objašnjen filozofski pojam univerzalnog koji se koristi u etici i metodologiji i njegova razlika u odnosu na logičko univerzalno.

Continue Reading

Antička filozofija, Kurs f.

Aristotel ili dobro kao svrha

Comments Off on Aristotel ili dobro kao svrha 19 October 2013

Objašnjenje Aristotelove filozofije preko njegovog stava da “sve stvari teže nekom dobru”. Ovaj stav ostavio je ogromne posledice u zapadnoj slici sveta.

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Aristotelova etika – citati

1 Comment 26 May 2013

Sreća je u delatnosti svojstvenoj samo čoveku KNjIGA I I – 1. Smatra se da svako stvaranje u umetnosti i svako istraživanje u nauci, isto tako i rad i odlučivanje uopšte, teže nekom dobru; stoga je pravilno definisati dobro kao ono čemu sve teži. … II – 1. Ako sad za ostvarljive zadatke postoji takav […]

Continue Reading

Moderna f. - hrestomatija

Spinoza – citati

Comments Off on Spinoza – citati 24 May 2013

 Početak Spinozine “Etike”: Bog ili priroda O Bogu  DEFINICIJE  I. Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. II. Konačnom u svojoj vrsti naziva se ona stvar koja može biti ograničena drugom stvari iste prirode. Na primer, jedno telo […]

Continue Reading

Moderna filozofija

Baruh Spinoza

Comments Off on Baruh Spinoza 24 May 2013

Dok je Dekart brinuo o tome kako da se razum upotrebi u nauci, Baruh Spinoza (Holandija, 1632-1677) je više bio okrenut upotrebi razuma za rešavanje religijskih i etičkih pitanja. U 24. godini Spinoza je bio isključen iz svoje jevrejske zajednice zbog svojih stavova o Bogu. Za života su mu objavljene dve knjige Principi filozofije Rene […]

Continue Reading

Moderna filozofija

Kantova etika

Comments Off on Kantova etika 18 May 2013

Kant je tvrdio da ga je Hjumova filozofija, trgnula iz “dogmatskog dremeža”. Pa ipak, u nešto promenjenom kontekstu i za razliku od Hjuma, kod Kanta je upravo razum izvor moralnih normi. Promenjeni kontekst se sastojao u tome što se Kant ne pita kako da opravda sve vrednosne stavove na isti način, nego se odvojeno bavi […]

Continue Reading

Uvod u filozofiju

Filozofske discipline

Comments Off on Filozofske discipline 13 May 2013

Mnogi filozofski tekstovi grupišu se oko istih tema i pitanja. Tako nastaju filozofske discipline. One nam sada daju horizontalnu podelu filozofije, pored hronološke ili vertikalne o kojoj smo govorili. Evo osnovnih filozofskih disciplina: 1. Ontologija – nauka o biću, o onome što postoji. U staro vreme ontologija se zvala i metafizika- razmišljanje o onome što […]

Continue Reading

Antička filozofija

Aristotelova etika

Comments Off on Aristotelova etika 02 May 2013

Aristotel je stvorio originalno etičko učenje koje je povezano sa njegovom metafizikom. Za njega svrha čovekovog života je da usavrši delatnost karakterističnu samo za njega (i Boga) – delatnost mišljenja. Čovek može da teži i bogatstvu i slavi i moći, ali u njima nema neke vrednosti po sebi; vredna po sebi je sreća koju čovek […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes