Logika, Uvod u logiku

Teorija saznanja

Comments Off on Teorija saznanja 01 September 2015

Kada razmišljamo o saznanju obično prvo pomislimo na saznanje iz iskustva. Ako treba da saznamo nešto o nekom gradu, igri ili načinu kako nešto funkcioniše očekivaćemo da budemo u prilici da taj grad, način ili igru posmatramo, a još bolje je ako provedemo neko vreme u gradu ili u igri koju želimo da upoznamo učestvujemo. […]

Continue Reading

Logika, Uvod u logiku

Pojam i termin

Comments Off on Pojam i termin 01 September 2015

Pojmovi su poput neizbežnih stanica na putu mišljenja. Bilo o čemu da razmišljamo koristimo ili stvaramo pojmove. Neke naučimo u ranom detinjstvu (“gore”, “dole”, “ranije”, “kasnije” i razne pojmove o predmetima i bićima), neke kada smo u zrelijem dobu (na primer, pojmove “relativno”, “apsolutno”, “objektivno”, “univerzalno”), a neke ako se bavimo nekom određenom naukom (na […]

Continue Reading

Logika, Uvod u logiku

Odnosi među pojmovima

Comments Off on Odnosi među pojmovima 01 September 2015

Pošto se sadržaj svakog pojma sastoji od izabranih karakteristika predmeta, svi pojmovi su u neizbežnom odnosu sa drugim pojmovima. Neki od ovih odnosa su češći i značajniji, pa ćemo se ovde pozabaviti njima. Navešćemo 8 osnovnih odnosa među pojmovima: 1) Ekvipolentni pojmovi – Ekvipolentni pojmovi su pojmovi koji imaju isti obim, ali različit sadržaj. Na […]

Continue Reading

Definicije, klasifikacije, iskazi, Logika

Definicije

2 Comments 01 September 2015

Uloga definicija u nauci je da posluže da se precizira uže značenje termina (uži sadržaj pojma), skrati ukazivanje na složene pojmove i pruži kratak vodič kroz najvažnije aspekte neke pojave. Definicije na taj način organizuju naše znanje i omogućavaju nam da složene opise pojava svedemo na značenje jednog termina. U svakoj oblasti nauke i saznanja […]

Continue Reading

Definicije, klasifikacije, iskazi, Logika

Klasifikacije

Comments Off on Klasifikacije 01 September 2015

Klasifikacija je razvrstavanje nekog skupa predmeta u manje podskupove, ili nekog roda (višeg pojma) na vrste (niže pojmove). Uvek klasifikujemo neki skup predmeta koji, sa jedne strane, imaju nešto zajedničko, dok, s druge strane, klasifikacijom želimo da naglasimo ključne razlike koje postoje u okviru tog šireg skupa. Ove ključne razlike smo iskoristili kao kriterijum klasifikacije. […]

Continue Reading

Logika

Logičke greške

Comments Off on Logičke greške 26 May 2015

Ono što je specifično za „logičke greške“ (logical fallacies) je da one nisu samo logičke u užem smislu, a nisu ni samo greške u smislu da je dovoljno na njih ukazati da bi bile ispravljene. Deo ovih grešaka predstavlja kršenje logičkih pravila poput pravila o neprotivrečnosti ili izvođenje nevaljanih zaključaka, međutim, ostale greške su logičke […]

Continue Reading

Logika, Metodologija

Metodologija i podela nauke

1 Comment 26 April 2015

Metodologija je filozofska disciplina koja se bavi metodama koje koriste razne nauke, strukturom raznih nauka i saznajnim statusom koji bi trebalo da imaju naučne teorije. Ona treba da opiše proces saznanja kako se on odvija u vremenu, ali i logičku vezu između različitih faktora koji igraju ulogu u procesu saznanja. Možemo reći da metodologija opisuje […]

Continue Reading

Logika, Metodologija

Naučno istraživanje

Comments Off on Naučno istraživanje 26 April 2015

Naučno istraživanje Naučno istraživanje možemo opisati kao proces u kome uočavamo neobjašnjene pojave, postavljamo nove hipoteze (teorije, pretpostavke o stvarnosti) i proveravamo ih putem mnogobrojnih eksperimenata, uz mnogo pokušaja i pogreški, odnosno, mnogo pogrešnih pretpostavki koje će u toku istraživanja verovatno biti zamenjene boljim teorijama. Šematski tok naučnog istraživanja možemo ovako raščlaniti: Uočavanje problema. Naučnik […]

Continue Reading

Logika, Metodologija

Naučno objašnjenje

Comments Off on Naučno objašnjenje 26 April 2015

Kada se proučavaju prirodne nauke može se uočiti da one imaju dva dela: 1) Činjenice ili eksperimentalni podaci 2) Objašnjenja tih činjenica, odnosno, teorije kojima se činjenice objašnjavaju. Ova dva dela nauke ponekad su i vremenski razdvojeni. Na primer, Fraunhofer (Joseph Fraunhofer – 1787-1826) je još 1814. godine otkrio da u spektru sunčeve svetlosti postoje […]

Continue Reading

Logika, Metodologija

Eksperimentalna provera hipoteza i rivalske teorije

Comments Off on Eksperimentalna provera hipoteza i rivalske teorije 26 April 2015

Iako u prirodnim naukama preovlađuje induktivni metod, u njima ima i dedukcije, odnosno logičkog izvođenja posledica iz pretpostavki. Dedukcijom se povezuju principi i zakoni, pored toga, pomoću dedukcije predviđamo događaje koji će se dogoditi ako je neka hipoteza tačna. Jedino što dedukcijom ne radimo jeste proveravanje nekog prirodnog zakona – to uvek radimo pomoću eksperimenata, […]

Continue Reading

Logika, Metodologija

Metodologija društvenih nauka

Comments Off on Metodologija društvenih nauka 26 April 2015

Rekli smo da je karakteristika društvenih nauka to što se one bave razumevanjem čovekovog sveta, sveta koji on stvara kao slobodno biće. Iz ove glavne karakteristike društvenih nauka slede i ostale osobine metodologije društvenih nauka. Osnovna metoda koja je specifična za društvene nauke je razumevanje teksta, odnosno, znakova i jezika koji nam otkrivaju misli i […]

Continue Reading

Logika, Metodologija

Kriterijum nauke

1 Comment 26 April 2015

Kada se posmatraju razna znanja, postavlja se pitanje po čemu se nauka razlikuje od onoga što nije nauka, odnosno po kom kriterijumu određujemo da jenešto nauka. Metodolozi su uvek želeli da otkriju ovaj kriterijum da bi jasnije omeđili i opisali način na koji nauka funkcioniše, čime bi bavljenje naukom postalo lakše i jednostavnije, između ostalog […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Deduktivni i induktivni dokaz

1 Comment 12 March 2015

Dokazivanje se može definisati kao proces navođenja argumenata za neku tvrdnju. Kada nešto dokazujemo, navodimo jedan skup iskaza kao opravdanje za prihvatanje tvrdnje čiji nas dokaz interesuje. Da bismo taj odnos objasnili, poći ćemo od najjednostavnijih primera. Dokaz da smo bili u nekom gradu mogu biti naše fotografije iz tog grada, naš kredibilitet kada tvrdimo […]

Continue Reading

Dokazi i dokazivanje, Logika

Dokazivanje u aksiomatskom sistemu (primer Euklidove geometrije)

Comments Off on Dokazivanje u aksiomatskom sistemu (primer Euklidove geometrije) 12 March 2015

Logika i matematika su egzaktne nauke specifične po tome što se u njima sve opšte tvrdnje u principu mogu deduktivno dokazati iz skupa početnih stavova, koji se nazivaju aksiome, i usvojenih logičkih pravila. Zbog ove osobine logike i matematike, one se mogu urediti kao aksiomatski sistemi. Aksiomatski sistem je sistem naučnih tvrdnji i dokaza za […]

Continue Reading

© 2022 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes