Razno, Uncategorized

Doba perika

Comments Off on Doba perika 16 March 2017

Filozofske periode bismo mogli razlikovati i po modi koja ih je pratila. A kada pogledate slike modernih rivala G.V. Lajbnica i Isaka Njutna, vidi se da su delili istu sklonost ka perikama. Ovu modu nametnuo je Luj XIV (1638-1715). Luj 14. je 1660. godine imao 40 vlasuljara koji su dizajnirali perike za njega u Versaju.

G.V Ljavnic (1646-1716).

lajbnic perika

Isak Njutn (1643-1727)

newton perika

Džonatan Svift, 1667-1745, pisac Guliverovih putovanja

 

Dekart, koji je umro 1651 nije nosio periku, a ne nosi je ni Didro (1713-1784) u drugoj poloviini 18. veka. Doba između njih dvojice možemo nazvati Doba perika u muškoj modi (kao deo šireg Doba razuma), druga polovina sedamnaestog i početak 18. veka.

link

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: