Poglavlja

Uvod u filozofiju

Comments Off on Uvod u filozofiju 02 July 2013

Od nečega se mora početi, pa je najbolje da to bude od pojma o onome o čemu je reč. Srećom vi već imate neki pojam o filozofiji, čak i ako to ne znate. Ne zato što u duši postoje urođene ideje, kako je mislio Platon, nego zato što filozofija nema tako malo veze sa životom da bi jedna osoba tek kada o njoj počne da čita upoznala njenu sadržinu. Uvod u filozofiju ima tri poglavlja:

1.1. Filozofija – ime i pojam ……………………………… Citati

1.2. Poreklo i istorijska podela filozofije ………………. Citati i komentar

1.3. Filozofske discipline ………………………………….. Citati i komentar

Poglavlja Kratke istorije filozofije imaju tri dela. U prvom delu, koji predstavlja uvod u učenje nekog filozofa ili grupe filozofa, opisani su njihovi stavovi savremenim rečnikom, ali ipak sa ciljem da se što vernije prikažu osnovne i najpoznatije crte te filozofije. Drugi deo predstavljaju citati iz dela filozofa. Njihova svrha je u izvornom upoznavanju čitaoca sa idejama, stilom i rečnikom koje filozofi koriste. Citati su birani tako da se u njima nalaze one iste ideje nekog filozofa koje su prikazane i u prvom delu poglavlja. Na kraju, komentar bi trebalo da poveže pitanja koja pokreće neka filozofija sa svakodnevnim iskustvom ili sa idejama drugih filozofa i tako napravi prelaz ka sledećem poglavlju.

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: