Razno

Engleska debata

Comments Off on Engleska debata 30 October 2015

U engleskoj debati pravila su nešto jednostavnija. Strane se nazivaju Vlada i Opozicija, a debata se odvija u 3 kruga, prema donjoj šemi. U toku izlaganja suprotna ekipa može da postavlja pitanja, ali samo u sredini izlaganja oponenata. Lupanjem ruke o sto označava se da je prošao 1 minut izlaganja i da je sada moguće postavljati pitanja, još jednim lupanjem da je ostalo još 1 minut za izlaganje i da više nije moguće postavljati pitanja i sa dva udarca šakom o sto da je vreme isteklo. Za govornika je dobro da prihvati barem jedno pitanje protivnika. Takmičenje treba da se odvija tako da prvi govornici izlože glavninu argumenata, drugi da se trude da što bolje odgovore na njih i eventualno dodaju neke nove, dok završni govornici treba da što bolje sumiraju debatu u svoju korist bez novih argumenata. Debatu završava predsednik vlade koji je i počeo, a na početku debate govornici se takođe lupanjem šake o sto bodre da budu što bolji. Pitanja za debatu formulišu se u obliku „Ovaj dom smatra da….“ i onda govornik saopštava i argumentuje neki predlog ili stav. Vlada brani promenu trenutnog stanja, a opozicija negira da je promena potrebna. Ishod debate odlučuju sudije.

eng debata

 

 

 

 

 

  1. Prva tema debate je bio Feminizam. Vlada je predložila: “Ovaj dom smatra da treba ukinuti pozitivnu diskriminaciju žena, na primer obavezu da u parlamentu ne može biti manje od 30% žena.

Vlada je zastupala i ove stavove:

  • Ovaj dom smatra da treba legalizovati upotrebu kanabisa u medicinske svrhe.
  • Ovaj dom smatra da treba legalizovati gej brakove (istopolne zajednice).
  • Ovaj dom smatra da treba zabraniti abortus, osim u specijalnim slučajevima.
SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: